Belastingadvies

Belastingadvies

Een belastingadviseur is gespecialiseerd in alle regels en wetten rondom de fiscale administratie van zowel bedrijven als particulieren. In feite zoekt een belastingadviseur naar een methode om zijn cliënten zo min mogelijk belasting te laten betalen, rekening houdend met de administratieve en/of bedrijfsmatige processen en de Nederlandse en internationale wet- en regelgeving. Een belastingadviseur of fiscalist is een specialist op het gebied van belastingen en adviseert bedrijven en particulieren over fiscale wet- en regelgeving. Een belastingadviseur is gespecialiseerd in belastingen en geeft daarnaast advies over fiscale regelgeving en wetgeving. De meeste betrouwbare belastingadviseurs willen zelf ook een goede en concrete afspraak maken, terwijl andere onbetrouwbare adviseurs de prijzen vaak zo ‘vaag’ mogelijk houden. Belastingadviseur geeft zijn cliënten vooral fiscaal advies. Een belastingadviseur heeft eigenlijk heel kort door de bocht gezegd advies over belastingen, hier kan onder andere fiscaal advies onder vallen.

Zakelijk belastingadvies

Uw belastingadviseur kan u helpen met zaken als het kiezen van een rechtsvorm, de boekhouding, de belastingaangiften, advies over verzekeringen en nog veel meer. Daarnaast hebben onze belastingadviseurs een kritische blik met betrekking tot kansen voor uw onderneming, met name op het gebied van de bekende belastingen, zoals bijvoorbeeld de dividendbelasting. Voor hen is online belastingadvies zeer welkom, zodat bepaalde waarderingsgrondslagen en aftrekposten bijvoorbeeld niet worden vergeten of verkeerd worden opgenomen in de belastingaangifte. Maar ook als ervaren ondernemer hebt u baat bij de hulp van een belastingadviseur. Als startende ondernemer is het zeker aan te raden om van het begin af aan een belastingadviseur bij de hand te nemen. Maar ook alle beslissingen die u voor uw bedrijf maakt kunnen diverse fiscale gevolgen hebben.

Soort belastingadviseur Uurtarief *
Belastingconsulent €60,- tot €100,-
Fiscalist €120,- tot €230,-

Belastingadvies voor ondernemer

Onze belastingadviseurs realiseren dit graag voor u. Bespaar zo tijd en benut maximaal de fiscale voordelen waar u als ondernemer recht op heeft. Een belastingadviseur gaat meteen aan de slag en verwerkt de belastingaangiften en fiscale zaken van jouw onderneming bijzonder snel. Voor hen is online belastingadvies zeer welkom, zodat bepaalde waarderingsgrondslagen en aftrekposten bijvoorbeeld niet worden vergeten of verkeerd worden opgenomen in de belastingaangifte. Al jaren zijn wij gespecialiseerd in belastingadvies en belastingaangifte voor particulieren. Een ander voordeel is dat er geen sprake meer is van uitstelgedrag, omdat je bijvoorbeeld geen zin of tijd hebt om de belastingaangifte te doen. Hoe zit het bijvoorbeeld met de inkomstenbelasting voor ZZP’ers en welke zakelijke kosten mogen er wel of niet tijdens de belastingaangifte worden afgetrokken? Denk bijvoorbeeld aan het invullen van de belastingaangifte, wat met name voor grote ondernemingen een behoorlijke klus kan zijn.

Op Belastingadviseur-wijzer.nl vind je een overzicht van alle belastingadviseurs in Nederland.

Belastingadvies voor DGA en BV

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) neemt een bijzondere positie in binnen de fiscale wereld. Bij dit onderdeel diverse adviezen en belastingtips voor DGA’s. Fiscale voorwaarden en tips voor de DGA. De maatregelen in het Belastingplan 2021 zijn natuurlijk sterk beïnvloed door de coronacrisis. Met name de startersvrijstelling van overdrachtsbelasting is een veelbesproken fiscale voorziening. U heeft natuurlijk ook altijd de mogelijkheid om de situatie te laten zoals deze is en de belasting over het bedrag boven een half miljoen af te dragen. Dga mag vanaf 2022 maximaal 500.000 euro onbelast lenen van bv. Indien het pand duurzaam een lagere. Register belastingadviseurs.

Werk kosten regeling

Binnen de werkkostenregeling mogen werkgevers een percentage van de totale fiscale loonsom van de organisatie (de zogenoemde vrije ruimte) besteden aan onbelaste vergoedingen. Onder de werkkostenregeling (WKR) kan de werkgever een percentage van het totale fiscale loon van de organisatie besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers. Onder de WKR verstaan we dat je maximaal 1,7 procent van de fiscale loonsom tot en met €400.000 plus 1,2 procent van het restant van die loonsom mag besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor je werknemers. De WKR geeft werkgevers ‘vrije ruimte’ om 1,2% van de fiscale loonsom te besteden aan vergoedingen en verstrekkingen aan personeel.

Jaarrekening opstellen

Het bestuur moet uiterlijk vijf maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening hebben opgesteld en deze hebben voorgelegd aan de aandeelhouders, tenzij er om uitstel is gevraagd en de aandeelhouders hiermee akkoord zijn gegaan. Veel zzp’ers en freelancers hebben een eenmanszaak, in dat geval hoef je ook geen jaarrekening op te stellen. Ondernemers moeten aan het eind van ieder jaar een jaarrekening opstellen om een overzicht te krijgen hoe hun bedrijf er financieel voor staat. Eenmanszaken, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen hoeven geen jaarrekening te deponeren. Belangrijk om te weten is dat een jaarrekening goed moet aansluiten op je zakelijke administratie. Zo maak jij (of je accountant) in feite de financiële balans op. Simpel gezegd moet je de jaarrekening zien als een financieel eindverslag van je bedrijf. Bij een klein boekhoudkantoor ben je gemiddeld €846 kwijt voor een BV jaarrekening.

Om te bepalen in welke bedrijfsklasse jouw onderneming valt, kun je onderstaande richtlijnen van de Kamer van Koophandel gebruiken. Hierbij geldt dat de onderneming in een bepaalde klasse valt als de jaarrekening twee opvolgende jaren aan minimaal twee van deze kenmerken voldoet.

Activa Netto-omzet Aantal werknemers
Micro minder dan 350.000 lager dan 700.000 maximaal 9
Klein van 350.000 tot 6 miljoen van 700.000 tot 12 miljoen 10 tot 50
Middelgroot van 6 tot 20 miljoen van 12 tot 40 miljoen 50 tot 250
Groot meer dan 20 miljoen minimaal 40 miljoen meer dan 250

BTW

Het standaard BTW tarief in Nederland is 21% en geldt in principe voor alle goederen en diensten. Stel dat het brutobedrag 50 euro is en het belastingtarief 21%. Daarom moet u eerst de brutowaarde van 100 EUR met 121% verdelen en vervolgens met 21% vermenigvuldigen om het BTW-bedrag te krijgen. Het btw-tarief is 9% of 21%, afhankelijk van het type goederen of diensten.

Loonheffing

De loonheffingskorting is een interessante optie wanneer je ervoor wilt zorgen dat je de belasting die je uiteindelijk kunt terugvragen op voorhand al niet hoeft te betalen. Wanneer er sprake is van loonheffing en je dat liever niet hebt kun je de Belastingdienst via je werkgever vragen om de loonheffingskorting toe te passen. Op die manier kan je persoonlijke situatie op verschillende manieren van invloed zijn op de loonheffing die je betaalt en de berekening tussen het bruto inkomen dat je verdient en het netto inkomen dat je op je rekening ontvangt.

Pensioenadvies

Zeker voor mensen die 5 tot 15 jaar voor hun pensioen zitten is het zeer raadzaam om pensioenadvies in te winnen bij een onafhankelijk adviseur. Op deze manier krijgt u gegarandeerd een helder beeld van wat het pensioenadvies u kost én wat het u oplevert. De financieel adviseur zal samen met u vaststellen wat uw wensen zijn en een pensioenadvies op maat maken. Bij zijn de betere pensioenadviseurs aangesloten die u graag onafhankelijk van advies voorzien. Met de pensioenadvies-service regelt u samen met de adviseur uw pensioen goed en fiscaal aantrekkelijk. Een goede pensioenregeling is namelijk voor iedereen van belang. Juist daarom is gedegen pensioenadvies een echte uitkomst. Toeslag voor advies over het realiseren van andere financiële wensen.

Een oriëntatiegesprek, gratis en vrijblijvend € 0,-
Advies over de aanvulling van uw pensioen € 575,-
Afsluiten van de aanbevolen productoplossing € 75,-
Totaal € 650,-

Financiële planning

Een organisatie die aan financiële planning doet zal makkelijker investeerders aantrekken dan bedrijven die dat niet doen. Financiële planning zorgt ervoor dat precies genoeg geld beschikbaar wordt gemaakt om de doelstellingen te behalen. Strategisch plannen gaat over het vormgeven van de strategie en het bepalen van de koers die de organisatie op zal gaan. Financiële planning gaat over het beheren en toewijzen van middelen op een dusdanige manier dat de organisatorische doelstellingen gehaald kunnen worden. Het toewijzen van middelen, zoals een budget, voor bedrijfsdoeleinden is een belangrijk aspect van zakelijke en niet-zakelijke financiële plannen. Financiële planning is essentieel voor elke organisatie. Hoewel financiële planning niet binnen elke organisatie evenveel aandacht krijgt is het een belangrijke indicator voor succes, met name voor start-ups. De FFP krijgt toegang tot het wereldwijde netwerk van de Financial Planning Standards Board (FPSB Ltd.). Hierbij zijn zo’n 27 internationale beroepsorganisaties met bijna 200.000 financieel planners aangesloten. Voor ons is goede financiële planning niet slechts het voorbereiden voor later, maar het moet zorgen dat u de vrijheid krijgt om nú te leven. Vaak wordt er bij financiële planning gedacht aan een alles omvattend financieel plan waarin alle levensgebeurtenissen worden besproken.

Welke ondernemingsvormen zijn er?

Eenmanszaak

De naam eenmanszaak verwijst naar het eigendom: het bedrijf heeft één eigenaar maar die kan gewoon personeel in dienst hebben. De meeste eenmanszaken bestaan dus wel uit freelancers en zzp’ers die alleen werken vaak vanuit een eenmanszaak, maar ook ondernemers die werken met medewerkers kunnen gebruikmaken van deze ondernemingsvorm. De meeste startende ondernemers kiezen voor een eenmanszaak.

Maatschap

De maatschap is geen rechtspersoon Maten zijn daarom met hun eigen geld aansprakelijk voor mogelijke schulden van het bedrijf. Het is mogelijk om een onderneming op te richten bij de stichting, maar de winst van dit bedrijf moet dan wel worden besteed aan het doel van de stichting. Als bestuurder van een naamloos vennootschap krijgt u salaris, maar het is beter om zoveel mogelijk geld op te nemen uit de nv. Dan hoeft u namelijk minder belasting te betalen. Als uit deze toets blijkt dat de naamloze vennootschap nog minstens een jaar lang de schulden kan betalen, kan het bestuur goedkeuring verlenen.

Venootschap onder firma (VOF)

Het vermogen van de vof is niet aansprakelijk voor de persoonlijke schulden van de vennoten Privé-schulden van de vennoten kunnen in beginsel niet verhaald worden op de vennootschap Dit zogenaamde leerstuk van het afgescheiden vermogen zou voor een belangrijk deel worden opgelost door het wetsvoorstel Personenvennootschappen, waarmee de vennoten ervoor konden kiezen hun vof rechtspersoonlijkheid te geven of niet. Een man/vrouw-firma is een variant op de standaard vennootschap onder firma (vof), waarbij de vennoten of firmanten partners van elkaar zijn. Het is ook aan te raden om in het vennootschapscontract een pagina te wijden aan afspraken over de mogelijke opheffing van de vof. Bij een vennootschap onder firma (vof) start je samen met één of meer andere ondernemers een bedrijf.